Framtidens Internet som hot och möjlighet - Ett tjugoårigt perspektiv till år 2030

Författare: Jan Kallberg
Utgiven: 2011-01
Förlag: Railhead Publishing
ISBN: 9780984349340
"Framtidens Internet som hot och möjlighet" är ett tjugoårig utblick framåt. Jan Kallberg forskar i frågor om legitimitet, auktoritet och tilltro på nätet på University of Texas at Dallas. Han skrev sitt svenska examensarbete på juristlinjen om anseendeskada på nätet. Den tes Jan driver är att Internet framgent kommer att sociologiskt förändra vårt samhälle eftersom människans beteenden börjar komma ikapp tekniken. Boken skrevs som ett projekt att 2010/2011 söka se hur Internet kommer att förändra vårt samhälle och vilka utmaningar detta kan innebära. Alla förändringar är inte goda och om vi inte åtgärdar hur vi organiserar vårt samhälle kan Internet minska förståelsen för samhället, driva vanmakt och radikalisering. I framtidens Internet måste företag, politiker och myndigheter vara beredda att förklara varför man finns till och vad man gör för människors bästa. Boken är skriven för att väcka tankar och få dig som läsare att ta en vidare perspektiv på framtiden.
Read Now
Sorry, You have to Create a FREE ACCOUNT to continue Read or Download this Book Create My Account

Framtidens Internet som hot och möjlighet - Ett tjugoårigt perspektiv till år 2030

"Framtidens Internet som hot och möjlighet" är ett tjugoårig utblick framåt. Jan Kallberg forskar i frågor om legitimitet, auktoritet och tilltro på nätet på University of Texas at Dallas. Han skrev sitt svenska examensarbete på juristlinjen om anseendeskada på nätet. Den tes Jan driver är att Internet framgent kommer att sociologiskt förändra vårt samhälle eftersom människans beteenden börjar komma ikapp tekniken. Boken skrevs som ett projekt att 2010/2011 söka se hur Internet kommer att förändra vårt samhälle och vilka utmaningar detta kan innebära. Alla förändringar är inte goda och om vi inte åtgärdar hur vi organiserar vårt samhälle kan Internet minska förståelsen för samhället, driva vanmakt och radikalisering. I framtidens Internet måste företag, politiker och myndigheter vara beredda att förklara varför man finns till och vad man gör för människors bästa. Boken är skriven för att väcka tankar och få dig som läsare att ta en vidare perspektiv på framtiden.